صبح دانشجو
چرخ Archives - صبح دانشجو
مژده لواسانی به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

در صندلی علم سنج

مژده لواسانی به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

مژده لواسانی، مجری صدا و سیما به هفت باور رایج علمی بین مردم پاسخ می دهد.

جواد انصافی به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

در صندلی علم سنج

جواد انصافی به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

جواد انصافی، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون به هفت باور رایج علمی بین مردم پاسخ می دهد.

حسین کلهر به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

در صندلی علم سنج

حسین کلهر به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

حسین کلهر نویسنده و مجری صدا وسیما به هفت باور رایج علمی بین مردم پاسخ می دهد.

عزت الله رمضانی فر به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

صندلی علم سنج

عزت الله رمضانی فر به هفت باور رایج علمی پاسخ می دهد.

عزت الله رمضانی فر بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر به هفت باور رایج علمی بین مردم پاسخ می دهد.

صندلی علم سنج با حضور زهرا شوقی

در برنامه این هفته چرخ:

صندلی علم سنج با حضور زهرا شوقی

زهرا شوقی، مجری صدا و سیما به هفت باور علمی رایج بین مردم پاسخ می دهد.

صندلی علم سنج با حضور منصور ضابطیان

در برنامه این هفته چرخ:

صندلی علم سنج با حضور منصور ضابطیان

منصور ضابطیان به هفت باور علمی رایج بین مردم پاسخ می دهد.

صندلی علم سنج با حضور سیاوش عقدایی

در برنامه این هفته چرخ:

صندلی علم سنج با حضور سیاوش عقدایی

سیاوش عقدایی به هفت باور علمی رایج بین مردم پاسخ می دهد.