صبح دانشجو
شفافیت Archives - صبح دانشجو
احمد امیر آبادی نماینده مجلس

گفت و گوی جذاب با:

احمد امیر آبادی نماینده مجلس

امیرآبادی در این گفتگو درباره برخی طرح های جنجالی مجلس ، طرح شفافیت آرای نمایندگان ، لابی های بین نمایندگان و دولت، عملکرد سازمان دیده‌بان شفافیت  و دیگر حواشی مجلس سخن گفت.